Regler på svenska l Terms and Conditions in English

HOTEL BONUS CLUB

FÖRMÅNERNA FÖR DIG SOM RESER MYCKET I FINLAND 

Medlemskap, bli medlem och medlemsavgift
Som medlem antas en myndig person som har betalat Hotel Bonus Club -medlemskapsavgiften på 25 €/12 månader. Medlemskapet och medlemskortet är personliga. En medlem i Hotel Bonus Club är alltid automatiskt medlem i PINS-förmånsprogrammet. Reglerna för PINS-förmånsprogrammet finns att läsas på www.pins.fi/sv

Hotel Bonus Club -förmåner
I Finland fås Hotel Bonus Club -förmåner på alla Cumulus City & Resort- och Holiday Inn -hotell samt Hotel Indigo Helsinki - Boulevard och Hotelli Seurahuone Helsinki, när du övernattar till normalt dagspris eller till ett på förhand överenskommet avtalspris för företag, om inte annat nämns i avtalet. Under veckoslut får endast en medlem per rum klubbförmåner när man övernattar till normalt dagspris. Vi rekommenderar att medlemmar bokar rum via hotellkedjans egna bokningskanaler och försäkrar sig i samband med bokningen om att klubbförmånerna ingår i priset. Hotel Bonus Club -förmånerna är inte giltiga i samband med utomstående aktörers priser, om det beräffande bokningspriserna inte är fråga om Restels prislista över avtalspris för företag. Klubbförmånerna är inte giltiga i samband med konferenspaket eller för fritidspriser. När en medlem bokar till PINS-erbjudandepriser får han eller hon Klubb Bonus och PINS, men inte andra Hotel Bonus Club -förmåner. Under perioder för erbjundandepriser kan förmånernas innehåll ändras. Hotel Bonus Club -kortet kan inte användas tillsammans med andra stamkundskort. Aktuell information om förmånerna finns på addressen www.hotelbonusclub.com.

1. Värdekupong
Vid inkvartering på klubbhotell med HBC-pris får medlemmen alltid en Värdekupong värd 15/12 euro. På Hotelli Seurahuone Helsinki, Hotel Indigo Helsinki - Boulevard, Finlands Holiday Inn -hotell och på de tidigare nämnda hotellens restauranger är Värdekupongen värd 15 euro. På övriga klubbhotell och deras restauranger är Värdekupongen på 12 euro. Värdekupongen kan överlåtas åt en annan familjemedlem. Värdekupongen kan inte bytas ut mot kontanter och det utbetalas heller ingen växel. Värdekupongen är giltig 12 månader från överlåtelsedatum och föråldrade kuponger kan inte förnyas.

1.1. Betalning med Värdekupong
Värdekupongen kan användas för betalning av inkvartering samt mat och dryck på klubbhotellens restauranger. På Cumulus Resort -hotell kan man betala för buffébordet med en Värdekupong utan tilläggavgift, om bordet är dukat. Ange Värdekupongen redan när du beställer/bokar. När du betalar med Värdekupongen får du inte Klubb Bonus, PINS eller andar klubbförmåner.

1.2. Betalning med Värdekupong för övernattning
Medlemmar kan samla Värdekuponger och använda dem som betalning för övernattning på hotell. Med sex (6) giltiga Värdekuponger fås en avgiftsfri övernattning i enkel- eller dubbel standardrum enligt tillgång. Undantag utgör Holiday Inn Helsinki - Messukeskus, Holiday Inn Helsinki City Centre, Hotel Indigo Helsinki - Boulevard och Hotelli Seurahuone Helsinki, där det behövs åtta (8) kuponger. I samband med inkvartering kan du byta till en högre rumsklass med två (2) Värdekuponger enligt tillgång. Hotellen förbehåller sig rätten att begränsa antalet rum som betalas med Värdekupong. Rumsbokning https://booking.restelhotels.fi med produktkoden ARVOSETELI eller per telefon +358 800 155 824. Bokningar till Holiday Inn -hotellen eller Hotel Indigo Helsinki - Boulevard görs via hotellens egna nätsidor eller per telefon. Värdekupongen kan även användas som delbetalning när du betalar övernattning, om det är fråga om ett annat rum än sådant som bokas med ARVOSETELI-produktkoden. Den del som betalas med Värdekuponger samlas inte Klubb Bonus eller PINS.

1.3. Annan användning av Värdekupongen
Kupongen kan utnyttjas för att betala för minibar-produkter och PayTV på klubbhotellen. I Cumulus Resort -spaspahotell kan en (1) Värdekupong bytas mot en badbiljett (gäller inte Cumulus Resort Tropiclandia, Vasa).

2. Nätanslutning pä hotellen
Snabb och gratis WiFi-nätanslutning finns tillgänglig.

3. Kvällstidning
Klubbmedlemmarna får en gratis kvällstidning per påbörjat övernattningsdygn (finskspråkig).

4. Parkeringsförmån
Klubbmedlemmar är berättigade till en rabatt på 50 procent på parkeringsavgifter till normalpris. Förmånen gäller vid hotell utanför huvudstadsregionen som har eget parkeringsområde eller garage. Platserna delas ut i ankomstordning.

5. Familjeförmån
En familjemedlem som bor i samma hushåll övernattar avgiftsfritt i samma rum som en medlem vid övernattning till normalt dagspris eller till avtalspriser för företag. Nämn familjförmånen redan när du bokar för att få ett dubbelrum till priset av ett enkelrum.

6. Klubb Bonus
Klubb Bonus samlas på medlemmens klubbonuskonto för personliga inkvarterings- och restaurangbetalningar (gäller inte tobaksprodukter) på klubbhotel oavsett betalningssättet (kontant, betalkort eller fakturering). När köpen överskrider 700 € erhålls 5 % Klubb Bonus. Klubb Bonus samlas under perioderna januari-april, maj-augusti, september-december. Ifall bonusgränsen inte nås inom en insamlingsperiod, förflyttas saldot automatiskt till följande period som ingående saldo. När Hotel Bonus Club -medlemskapsperioden upphör förblir Klubb Bonus -kontot aktivt i circa en månad, ifall medlemskapet inte förlängs. Hotel Bonus Club -inköp och den insamlade bonusen kan kontrolleras genom att ringa +358 800 155 824 eller skicka e-post hbc@restelhotels.fi.

Klubb Bonus postas som fyra likvärda sedlar tillsammans med bonusinformationen till alla medlemsadresser i Finland tre gånger per år (januari, maj och september). Klubbonussedlarna är personliga. Uppvisa alltid ditt Hotel Bonus Club -kort när du betalar med sedlarna. Vid betalning med bonussedlar fås ingen Klubb Bonus och inga andra klubbförmåner. Bonussedeln kan inte bytas ut mot kontanter och det utbetalas heller någon växel. Klubb Bonus -sedeln är giltig 12 månader från överlåtelsedatumet. Föråldrade bonussedlar kan inte förnyas.

Bonussedlarna fungerar som ett betalningsmedel som motsvarar pengar vid betalning av personliga inköp i Hotel Bonus Club -hotell (tjänster som hotellet tillhandahåller). När en frinatt på ett hotell betalas med Klubb Bonus, måste sedlarnas värde vara 35 euro. Undantag utgörs av Hotel Indigo Helsinki - Boulevard, där bonussedlarna måste vara värda 70 euro. En frinatt berättigar till övernattning i enkel- eller dubbelstandardrum enligt tillgång. Hotellen förbehåller sig rätten att begränsa antalet rum som betalas med Klubb Bonus. Nämn Klubb Bonus -sedlarna redan när du beställer/bokar. Rumsbokningar https://booking.restelhotels.fi med produktkoden BONUS eller per telefon +358 800 155 824. Bokningar till Holiday Inn -hotellen och Hotel Indigo Helsinki - Boulevard görs via hotellens egna nätsidor eller per telefon.

7. PINS-förmånsprogrammet
Hotel Bonus Club -medlemmar ska alltid vara även medlem i PINS-förmånsprogrammet för att erhålla fulla Hotel Bonus Club -förmåner. På Restels hotell och restauranger samlar Hotel Bonus Club -medlemmar pins enligt betalda euro 1 € = 2 pins. Du kan även samla pins hos andra partner som omfattas av PINS-förmånsprogrammet. Med pins kan du lösa in priser ur PINS-prissortimentet på addressen www.pins.fi/sv. När du blir medlem ska du godkänna villkoren för PINS-förmånsprogrammet.

8. Stamkundsregister
Hotel Bonus Club -personregistret upprätthålls i Restel Oy:s stamkundsregister. En medlem har rätt att få ta del av uppgifter som gäller henne eller honom. Personuppgifter och köpinformation kan användas till direktmarknadsföring. En medlem kan förbjuda att hans eller hennes uppgifter används genom att ringa +358 800 155 824 eller skicka e-post hbc@restelhotels.fi.

9. Beskattning
Det är på medlemmens ansvar att på förväg deklarera och vid behov ha sin arbetsgivares överenskommelse ifall förmåner samlas in på hotellövernattningar som betalas av arbetsgivaren. Under affärsresor eller i samband med affärsresor, exempelvis då arbetsgivaren står för hotellkostnaderna, kan de insamlade klubbförmåner inte användas till privata ändamål utan på förhand erhållen tillåtelse av arbetsgivaren. Insamlade Klubb Bonus och Värdekuponger anses som skattebelagda förmåner och medlemmen bör deklarera dessa till vederbörliga myndigheter. Restel Oy ansvarar inte över medlemmar som inte deklarerat insamling av bonus eller tillfrågat sin arbetsgivare om att samla bonus.

Hotel Bonus Club förbehåller sig rätten att förändra pris, förmåner och regler.

HOTEL BONUS CLUB
P.O. Box 72, FI-00501 Helsinki
hbc@restelhotels.fi
www.hotebonusclub.com
Telefon +358 800 155 824 (mån–fre kl 8–16)